Entrevista amb l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya (4-9-2018)


El dimarts 4 de setembre de 2018 en representació de la FNNC ens hem reunit amb Jaume Saura, adjunt del Síndic, i Maria Trillas de l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya per plantejar una queixa sobre la situació del nudisme a Catalunya.


El primer tema que hem plantejat són les ordenances municipals que prohibeixen el nudisme. Volem  que es retirin aquestes prohibicions, el nudisme no és dolent i no és cap delicte per ser multat. Hem presentat una llista dels ajuntaments coneguts de Catalunya que tenen ordenances que prohibeixen el nudisme.

Hem parlat concretament de Barcelona ja que hi ha prohibició del nudisme excepte a les zones senyalitzades, però a la única que hi ha no es respecta i té una guingueta dins de la zona nudista que promou festes i banyistes amb banyador, "tèxtils". Hem comentat que és una aberració i que la platja està mal senyalitzada. Hem comentat que a la platja de Sant Sebastià hi ha una zona històrica de tradició nudista, però que no està senyalitzada. Els usuaris habituals resisteixen tot i que fa uns anys els van intentar fer fora.

Hem comentat que és molt difícil haver de contactar amb tots els ajuntaments i per això volem una resolució per tots els municipis. Hi ha una gran diversitat de platges de tradició nudista, algunes no senyalitzades, i altres senyalitzades, on no sempre es respecte el nudisme. I amb una gran diversitat de retolacions: platja nudista, platja naturista, platja de tradició nudista, nudisme permès, zona preferentment nudista, etc. Caldria una senyalització comuna a tot Catalunya. 

Hem comentat que no volem la situació legal de França, no volem prohibir els banyadors, però no estem en igualtat de condicions que els banyistes "tèxtils", per això cal una discriminació positiva cap al nostre col·lectiu. L'ideal seria llibertat per escollir la vestimenta o absència, però la societat encara no està preparada, tot i que la gent a qui li molesta el nudisme és un percentatge petit, segons indiquen algunes enquestes. Mentre això no sigui possible hi ha d'haver zones d'ús preferent pel nudisme, on es faci una promoció activa.

Un altre tema que hem tractat és la poca tranquil·litat que tenen les dones soles a les platges nudistes. És de difícil solució però cal buscar mesures.

També hem expressat la queixa de que s'utilitzi el terme "platges familiars" com a contraposició de "platges nudistes". No ho podem acceptar, els nudistes també som famílies i des de les associacions promovem un nudisme familiar.

Hem presentat diversos arxius per documentar la queixa, algun d'ells aconseguits gràcies a Ismael Rodrigo, president de la FEN.  

Hem insistit en la nostres demandes i ha semblat que ens entenien. En uns mesos prepararan una resolució. Abans de fer-la pública ens la comunicaran per revisar-la.

Ens han demanat que presentem moltes queixes o bé de suport a la queixa general oberta des de la FNNC o bé afegint una queixa específica d'algun municipi o platja concreta. Us donem els deures de presentar una queixa individual donant suport a la queixa Q-6465/2018, i si podeu hi afegiu un text de queixa pròpia. Tothom que formuli una queixa rebrà informació de la resolució general i si feu una queixa particular la faran arribar al municipi afectat.

Formulari per presentar una queixa al Síndic de Greuges

Ens han demanat rebre diferents queixes per donar més valor i força a la resolució. Si presenteu una queixa de suport feu-nos-ho saber, indicant si heu fet una queixa particular, enviant un missatge de WhatsApp al número 669289271 o bé un correu a l'adreça: info@fnnc.cat.

Des de la FNNC i les diferents associacions farem totes les gestions possibles per millorar la situació del nudisme a Catalunya. Des de la FNNC us demanem als naturistes-nudistes habituals que ens doneu suport associant-vos a alguna de les 4 associacions que formen la federació:

Associació Club Català de Naturisme (CCN)
Associació d’Amics de la Platja Naturista del Torn (AAPNT)
Associació Nudista de Catalunya (ANC)
Associació Naturista de la Platja d’Aiguadolç (ANPA)

Salut i nuesa,

Segimon Rovira
President de la FNNCBenvingudes al web de la 

Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC)

Presentació de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC)


Platja nudista de la Mar Bella, Barcelona, ​​1 de juliol de 2018

Avui fem la presentació oficial de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC), que està formada per quatre associacions fundadores: Associació d'Amics de la Platja Naturista del Torn (AAPNT), Associació Club Català de Naturisme (CCN), Associació Nudista de Catalunya (ANC) i Associació Naturista de la Platja de l’Aiguadolç (ANPA). La finalitat és treballar conjuntament pel desenvolupament del nudisme a Catalunya.

Aquestes associacions també formen part de la Federació Espanyola de Naturisme (FEN) i de la Federació Naturista Internacional (FNI) i els seus socis reben el carnet naturista internacional.

Amb aquesta unió volem tenir més força i representativitat per adreçar-nos a les administracions i per representar el moviment nudista de Catalunya a la societat i als mitjans de comunicació.

Els nudistes o naturistes que estan associats i federats són una minoria en el conjunt de persones que fan nudisme a les platges, a la muntanya o que visiten centres naturistes. Necessitem ser molts més associats i federats per tenir més força i representació. També cal crear una xarxa d’activistes arreu el país per defensar i tenir cura dels diferents espais de tradició nudista de Catalunya.

Actualment el nudisme a Catalunya té diferents reptes per afrontar:
·         Reclamem més respecte pel nudisme.
·         Hi ha molta varietat de situacions a les platges nudistes, algunes senyalitzades, altres no, algunes amb un percentatge molt gran de nudisme, en algunes platges de tradició nudista hi ha més gent vestida que nudistes. Hem de trobar una estratègia per defensar i millorar la situació del nudisme a Catalunya.
·         És molt difícil haver d’anar contactant amb tots els ajuntaments on hi ha algun problema amb el nudisme. Necessitem un sistema millor de relació amb les administracions. Ens adreçarem al Síndic de Greuges per demanar recolzament i demanarem als partits polítics una Proposició No de Llei al Parlament de Catalunya sobre nudisme per crear una base comuna per a tot el territori català.
·         És molt important sumar molta més gent al moviment naturista-nudista, per tenir més força.

El nudisme té diferents beneficis, a més de la sensació de relax i llibertat, hi ha una millor acceptació del propi cos i que promou la igualtat entre les persones.

El naturisme també promou l’esport, una vida més saludable i més sensibilització cap a la natura i al medi ambient del que formem part i necessitem per viure.

Des de la FNNC hem de promoure que es pugui desenvolupar el nudisme en espais naturals com platges, a la muntanya i en els càmpings naturistes, on es pot gaudir plenament quan la climatologia ho permet.

Des de la FNNC donem suport a iniciatives com Mugrons Lliures, una plataforma que promou i defensa el topless, ja que també promou la igualtat entre persones, lluita contra la discriminació, i sobretot perquè és un apropament al nudisme. Allà on no es pot fer nudisme, perquè socialment no està acceptat, el topless permet utilitzar menys roba a les dones, que ho vulguin, i ajuda a la societat a normalitzar la nuesa, encara que no sigui integral.

No acceptem el dret a no veure, no ens poden treure la llibertat de fer nudisme per no veure gent nua. La nuesa no és dolenta i el dret a no veure no existeix.

No acceptem l’excusa dels nens per prohibir el nudisme. La nuesa com una cosa natural és bona i beneficiosa per a l’educació dels nens.

La situació ideal on voldríem arribar seria que cadascú pogués escollir amb llibertat com es banya o pren el sol: nu, en topless, amb biquini o amb banyador sencer.

Volem solucions de convivència que siguin còmodes i acceptades per la majoria de la societat, amb respecte i sense prohibicions al nudisme.

Segurament, de moment, el millor és mantenir les platges de tradició nudista, però cal més respecte pel nudisme.

Us animem a provar el nudisme, si no ho heu fet mai, és una experiència agradable si trobeu un bon lloc.

Als que ja feu nudisme habitualment us animem a associar-vos, a alguna de les associacions que formen la FNNC, i a participar en la promoció i defensa del nudisme.

Segimon Rovira
President de la FNNC